Gasellebedrift

Reisecompaniet er i 2018 utnevnt som Gasellebedrift, noe vi er svært stolte av.
Gasellebedrifter er Dagens Næringslivs årlige landsomfattende utmerkelse av virksomheter med betydelig vekst over tid.

Kravene til en Gasellebedrift er blant annet at den hadde omsetning på over en million kroner første år, at bedriften har hatt positivt samlet driftsresultat, og at omsetningen er mer enn doblet de siste fire årene.