VIKTIG INFORMASJON

Vi følger daglig utviklingen rundt coronavirus-situasjonen og innhenter  informasjon fra Utenriksdepartementet (UD) og Folkehelseinstituttet (FHI). Vi er ikke eksperter på helse- og sikkerhetsspørsmål, og vil derfor forholde oss til informasjon utstedt fra UD og FHI vedr. reiseråd.

Så lenge UD ikke fraråder reiser til spesifikke reisemål, gjennomføres våre reiser som vanlig, og vanlige regler for endringer og avbestillinger gjelder. Reiserådene gjelder for en viss tidsperiode. For reiser som ligger godt frem i tid er ikke disse reiserådene gjeldende.

Vi har begrenset bemanning for tiden, og e-poster vil bli sjekket sporadisk. Ved hastesaker, ring: 33 11 71 71.

Våre gruppereiser med avreise f.o.m. den 1. september vil p.t. bli gjennomført som planlagt.

Vedr. gruppereise til Georgia med avreise 22. april: Turen vil bli flyttet. Ny planlagt avreisedato er 20. april 2021.

Vedr. våre gruppereiser til Toscana med Andrea Bocelli-konsert med planlagt avreise i juli 2020: Konserten er avlyst. Kontakt oss for å bekrefte plass på neste års konsert, eller for å kansellere.

Oppdatert 15.05.20:
UD fraråder fritidsreiser til alle land.
Reiserådet gjelder fram til 20. august 2020.

Har du avreise 21. august eller senere, vil du ikke få refusjon ved avbestilling. Kontakt ev. ditt forsikringsselskap.

Vær spesielt oppmerksom på at mange land nå har stengt grensene for innreise for nordmenn. Sjekk UDs sider for løpende oppdatering.

Helsemyndighetene innførte nye tiltak mot koronasmitte 15. mai.
Helsedirektoratet oppfordrer norske borgere til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands). Alle reisende som kommer til Norge fra utlandet skal i karantene i 10 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Les mer på Folkehelseinstituttets samleside ang. coronavirus:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/