VIKTIG INFORMASJON

Vi følger daglig utviklingen rundt coronavirus-situasjonen og innhenter  informasjon fra Utenriksdepartementet (UD) og Folkehelseinstituttet (FHI). Vi er ikke eksperter på helse- og sikkerhetsspørsmål, og vil derfor forholde oss til informasjon utstedt fra UD og FHI vedr. reiseråd.

Så lenge UD ikke fraråder reiser til spesifikke reisemål, gjennomføres våre reiser som vanlig, og vanlige regler for endringer og avbestillinger gjelder. Reiserådene gjelder for en viss tidsperiode. For reiser som ligger godt frem i tid er ikke disse reiserådene gjeldende.

Vi har begrenset bemanning for tiden, og e-poster vil bli sjekket sporadisk. Ved hastesaker, ring: 33 11 71 71.

Våre gruppereiser med avreise f.o.m. den 1. juli vil p.t. bli gjennomført som planlagt.

Vedr. gruppereise til Georgia med avreise 22. april: Turen vil bli flyttet. Ny planlagt avreisedato er 21. oktober.

Vedr. våre gruppereiser til Toscana med Andrea Bocelli-konsert med planlagt avreise i juli: Turene vil gå som planlagt om ikke situasjonen endres. Ny informasjon: 20. mai.

Oppdatert 25.03.20:
UD fraråder fritidsreiser til alle land.
Reiserådet gjelder fram til 14. april 2020.

Har du avreise 15. april eller senere, vil du ikke få refusjon ved avbestilling. Kontakt ev. ditt forsikringsselskap.

Vær spesielt oppmerksom på at mange land nå har stengt grensene for innreise for nordmenn. Blant annet USA, Tyrkia, hele Schengenområdet, Russland og Turkmenistan. Flere land vil komme til å iverksette liknende tiltak. Sjekk UDs sider for løpende oppdatering.

Helsemyndighetene innførte nye tiltak mot koronasmitte 12. mars. Helsedirektoratet oppfordrer norske borgere til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands). Alle reisende som kommer til Norge fra utlandet skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Les mer på Folkehelseinstituttets samleside ang. coronavirus:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/